SELAMAT DATANG KE PORTAL RASMI JANM

faq hubungi-kamiaduan   peta-laman
Perkhidmatan Kod Perakaunan

Kod Perakaunan 2021


Berikut adalah maklumat berkaitan dengan Kod Perakaunan 2021. Sila klik untuk muat turun panduan-panduan dan borang-borang tersebut dan klik di sini untuk Surat Kod Perakaunan 2021.

No Jenis Panduan Word PDF
1 Penukaran kod Program / Aktiviti   Muat Turun   Muat Turun
2 Penukaran kod PTJ / PK   Muat Turun   Muat Turun
3 Program / Aktiviti   Muat Turun   Muat Turun
4 PTJ / PK   Muat Turun   Muat Turun
5 Profil kod kementerian / jabatan   Muat Turun   Muat Turun
6 Lampiran A - Profil kod kementerian / jabatan -   Muat Turun
7 Lampiran B - Senarai kod negeri / daerah   Muat Turun   Muat Turun
8 Lampiran C - Senarai kod Negara   Muat Turun   Muat Turun
9 Lampiran D - Senarai kod Pejabat Perakaunan   Muat Turun   Muat Turun
No Jenis Borang Word PDF
1 Jadual penukaran kod Program / Aktiviti   Muat Turun   Muat Turun
2 Jadual Penukaran kod PTJ / PK   Muat Turun   Muat Turun
3 Program / Aktiviti   Muat Turun   Muat Turun
4 PTJ / PK   Muat Turun   Muat Turun
5 Profil kod kementerian / jabatan   Muat Turun   Muat Turun
6 Borang Maklumat Penerima Bayaran - Vendor   Muat Turun   Muat Turun

Kod Perakaunan 2018


Berikut adalah maklumat berkaitan dengan Kod Perakaunan 2018. Sila klik untuk muat turun panduan-panduan dan borang-borang tersebut dan klik di sini untuk Surat Kod Perakaunan 2018.

No Jenis Panduan Word PDF
1 Penukaran kod Program / Aktiviti   Muat Turun   Muat Turun
2 Penukaran kod PTJ / PK   Muat Turun   Muat Turun
3 Profil kod kementerian / jabatan   Muat Turun   Muat Turun
4 Program / Aktiviti   Muat Turun   Muat Turun
5 PTJ / PK   Muat Turun   Muat Turun
6 Lampiran A - Profil kod kementerian / jabatan   Muat Turun   Muat Turun
7 Lampiran B - Senarai kod negeri / daerah   Muat Turun   Muat Turun
8 Lampiran C - Senarai kod Negara   Muat Turun   Muat Turun
9 Lampiran D - Senarai kod PTJ   Muat Turun   Muat Turun
No Jenis Borang Word PDF
1 Jadual penukaran kod Program / Aktiviti   Muat Turun   Muat Turun
2 Jadual Penukaran kod PTJ / PK   Muat Turun   Muat Turun
3 Profil kod kementerian / jabatan   Muat Turun   Muat Turun
4 Program / Aktiviti   Muat Turun   Muat Turun
5 PTJ / PK   Muat Turun   Muat Turun
6 Borang Maklumat Penerima Bayaran - Vendor   Muat Turun   Muat Turun

Kod Perakaunan 2017


Berikut adalah maklumat berkaitan dengan Kod Perakaunan 2017. Sila klik untuk muat turun panduan-panduan dan borang-borang tersebut dan klik di sini untuk Surat Kod Perakaunan 2017.

No Jenis Panduan Word PDF
1 Penukaran kod Program / Aktiviti   Muat Turun   Muat Turun
2 Penukaran kod PTJ / PK   Muat Turun   Muat Turun
3 Profil kod kementerian / jabatan   Muat Turun   Muat Turun
4 Program / Aktiviti   Muat Turun   Muat Turun
5 PTJ / PK   Muat Turun   Muat Turun
6 Lampiran A - Profil kod kementerian / jabatan   Muat Turun   Muat Turun
7 Lampiran B - Senarai kod negeri / daerah   Muat Turun   Muat Turun
8 Lampiran C - Senarai kod Negara   Muat Turun   Muat Turun
No Jenis Borang Word PDF
1 Jadual penukaran kod Program / Aktiviti   Muat Turun   Muat Turun
2 Jadual Penukaran kod PTJ / PK   Muat Turun   Muat Turun
3 Profil kod kementerian / jabatan   Muat Turun   Muat Turun
4 Program / Aktiviti   Muat Turun   Muat Turun
5 PTJ / PK   Muat Turun   Muat Turun

Kod Perakaunan 2016


Berikut adalah maklumat berkaitan dengan Kod Perakaunan 2016. Sila klik untuk muat turun panduan-panduan dan borang-borang tersebut dan klik di sini untuk Surat Kod Perakaunan 2016.

No Jenis Panduan Word PDF
1 Penukaran kod Program / Aktiviti   Muat Turun   Muat Turun
2 Penukaran kod PTJ / PK   Muat Turun   Muat Turun
3 Profil kod kementerian   Muat Turun   Muat Turun
4 Program / Aktiviti   Muat Turun   Muat Turun
5 PTJ/ PK   Muat Turun   Muat Turun
6 Lampiran A - Profil kod kementerian / jabatan   Muat Turun   Muat Turun
7 Lampiran B - Senarai kod negeri / daerah   Muat Turun   Muat Turun
8 Lampiran C - Senarai kod Negara   Muat Turun   Muat Turun
No Jenis Borang Word PDF
1 Jadual penukaran kod Program / Aktiviti   Muat Turun   Muat Turun
2 Jadual Penukaran kod PTJ / PK   Muat Turun   Muat Turun
3 Profil kod kementerian / jabatan   Muat Turun   Muat Turun
4 Porgram / Aktiviti   Muat Turun   Muat Turun
5 PTJ/ PK   Muat Turun   Muat Turun

Kod Perakaunan 2015


Berikut adalah maklumat berkaitan dengan Kod Perakaunan 2015. Sila klik untuk muat turun panduan-panduan dan borang-borang tersebut dan klik di sini untuk Surat Kod Perakaunan 2015.

No Jenis Panduan Word PDF
1 Penukaran kod Program / Aktiviti   Muat Turun   Muat Turun
2 Penukaran kod PTJ / PK   Muat Turun   Muat Turun
3 Profil kod kementerian / jabatan   Muat Turun   Muat Turun
4 Program/ Aktiviti   Muat Turun   Muat Turun
5 PTJ/ PK   Muat Turun   Muat Turun
6 Lampiran A - Profil kod kementerian / jabatan   Muat Turun   Muat Turun
7 Lampiran B - Senarai kod negeri / daerah   Muat Turun   Muat Turun
8 Lampiran C - Senarai kod Negara   Muat Turun   Muat Turun
No Jenis Borang Word PDF
1 Jadual penukaran kod Program / Aktiviti   Muat Turun   Muat Turun
2 Jadual Penukaran kod PTJ / PK   Muat Turun   Muat Turun
3 Profil kod kementerian / jabatan   Muat Turun   Muat Turun
4 Program / Aktiviti   Muat Turun   Muat Turun
5 PTJ / PK   Muat Turun   Muat Turun

Kod Perakaunan 2014


Berikut adalah maklumat berkaitan dengan Kod Perakaunan 2014. Sila klik untuk muat turun panduan-panduan dan borang-borang tersebut dan klik di sini untuk Surat Kod Perakaunan 2014.

No Jenis Panduan Word PDF
1 Penukaran kod Program / Aktiviti   Muat Turun   Muat Turun
2 Penukaran kod PTJ / PK   Muat Turun   Muat Turun
3 Profile kod kementerian / jabatan   Muat Turun   Muat Turun
4 Program / Aktiviti   Muat Turun   Muat Turun
5 PTJ / PK   Muat Turun   Muat Turun
6 Lampiran A - Profil kod kementerian / jabatan   Muat Turun   Muat Turun
7 Lampiran B - Senarai kod negeri / daerah   Muat Turun   Muat Turun
8 Lampiran C - Senarai kod Negara   Muat Turun   Muat Turun
No Jenis Borang Word PDF
1 Jadual penukaran kod Program / Aktiviti   Muat Turun   Muat Turun
2 PTJ / PK   Muat Turun   Muat Turun
3 Profile kod kementerian / jabatan   Muat Turun   Muat Turun
4 Program / Aktiviti   Muat Turun   Muat Turun
5 PTJ / PK   Muat Turun   Muat Turun

Kod Perakaunan 2013


Berikut adalah maklumat berkaitan dengan Kod Perakaunan 2013. Sila klik untuk muat turun panduan-panduan dan borang-borang tersebut dan klik di sini untuk Surat Kod Perakaunan 2013.

No Jenis Panduan Word PDF
1 Penukaran kod Program / Aktiviti   Muat Turun   Muat Turun
2 Penukaran kod PTJ / PK   Muat Turun   Muat Turun
3 Profil kod kementerian / jabatan   Muat Turun   Muat Turun
4 Program / Aktiviti   Muat Turun   Muat Turun
5 PTJ / PK   Muat Turun   Muat Turun
6 Lampiran A - Profil kod kementerian / jabatan   Muat Turun   Muat Turun
7 Lampiran B - Senarai kod negeri / daerah   Muat Turun   Muat Turun
8 Lampiran D - Senarai kod Pejabat Perakaunan   Muat Turun   Muat Turun
No Jenis Borang Word PDF
1 Jadual penukaran kod Program / Aktiviti   Muat Turun   Muat Turun
2 Jadual Penukaran kod PTJ / PK   Muat Turun   Muat Turun
3 Profil kod kementerian / jabatan   Muat Turun   Muat Turun
4 Program / Aktiviti   Muat Turun   Muat Turun
5 PTJ / PK   Muat Turun   Muat Turun

Kod Perakaunan 2011


Berikut adalah maklumat berkaitan dengan Kod Perakaunan 2011. Sila klik untuk muat turun panduan-panduan dan borang-borang tersebut dan klik di sini untuk Surat Kod Perakaunan 2011.

No Jenis Panduan Word PDF
1 Penukaran kod Program / Aktiviti   Muat Turun   Muat Turun
2 Penukaran kod PTJ / PK   Muat Turun   Muat Turun
3 Profil kod kementerian / jabatan   Muat Turun   Muat Turun
4 Program / Aktiviti   Muat Turun   Muat Turun
5 PTJ / PK   Muat Turun   Muat Turun
6 Lampiran A - Profil kod kementerian / jabatan   Muat Turun   Muat Turun
7 Lampiran B - Senarai kod negeri / daerah   Muat Turun   Muat Turun
8 Lampiran C - Senarai kod Negara   Muat Turun   Muat Turun
No Jenis Borang Word PDF
1 Jadual penukaran kod Program / Aktiviti   Muat Turun   Muat Turun
2 Jadual Penukaran kod PTJ / PK   Muat Turun   Muat Turun
3 Profil kod kementerian / jabatan   Muat Turun   Muat Turun
4 Program / Aktiviti   Muat Turun   Muat Turun
5 PTJ / PJ   Muat Turun   Muat Turun

Kod Perakaunan 2010


Berikut adalah maklumat berkaitan dengan Kod Perakaunan 2010. Sila klik untuk muat turun panduan-panduan dan borang-borang tersebut dan klik di sini untuk Surat Kod Perakaunan 2010.

No Jenis Panduan Word PDF
1 Penukaran kod Program / Aktiviti   Muat Turun   Muat Turun
2 Penukaran kod PTJ / PK   Muat Turun   Muat Turun
3 Profile kod kementerian / jabatan   Muat Turun   Muat Turun
4 Program / Aktiviti   Muat Turun   Muat Turun
5 PTJ / PK   Muat Turun   Muat Turun
6 Lampiran A - Profil kod kementerian / jabatan   Muat Turun   Muat Turun
7 Lampiran B - Senarai kod negeri / daerah   Muat Turun   Muat Turun
8 Lampiran C - Senarai kod Negara   Muat Turun   Muat Turun
No Jenis Borang Word PDF
1 Jadual penukaran kod Program / Aktiviti   Muat Turun   Muat Turun
2 Jadual Penukaran kod PTJ / PK   Muat Turun   Muat Turun
3 Profil kod kementerian / jabatan   Muat Turun   Muat Turun
4 Program / Aktiviti   Muat Turun   Muat Turun
5 PTJ / PK   Muat Turun   Muat Turun

Hubungi Kami

Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM)
Aras 1-8, Kompleks Kementerian Kewangan,
No. 1, Persiaran Perdana, Presint 2,
62594 Putrajaya.
    +603-8882 1000
    +603-8889 5821
    korporat[at]anm[dot]gov[dot]my

Waktu Urusan Kaunter JANM Putrajaya
Isnin - Khamis : 9.00 pagi - 4.00 petang
(Rehat : 1.00 tengah hari - 2.00 petang)
Jumaat : 9.00 pagi - 4.00 petang
(Rehat : 12.15 tengah hari - 2.45 petang)
Sabtu, Ahad & Cuti Umum : Tutup