faq hubungi-kamiaduan   peta-laman
Info Muat Turun Borang-Borang
Bil Nama Borang PDF Word Lain-lain
1 Buku Log Latihan   Muat Turun Muat Turun
2 Surat Akuan Pematuhan Dasar Keselamatan ICT JANM Muat Turun    
3 Prosedur Operasi Standard Video Conferencing Muat Turun    
4 Borang Permohonan Video Conferencing Muat Turun Muat Turun  
5 Borang Aduan Video Conferencing Muat Turun    
6a Borang Permohonan Perkhidmatan Mygovuc 2.0 & Active Directory Jabatan Akauntan Negara Malaysia Muat Turun Muat Turun  
6b Borang Penamatan Perkhidmatan Mygovuc 2.0 & Active Directory Jabatan Akauntan Negara Malaysia Muat Turun Muat Turun  
7 Surat Jaminan Perubatan Muat Turun Muat Turun  
8 Borang Kemaskini Maklumat Peribadi PCB 2019 Muat Turun   Muat Turun
9 Borang Permohonan Pembatalan Cuti Rehat Muat Turun Muat Turun  
10 Borang Biodata Akauntan Di Bawah Ketua Perkhidmatan Akauntan Negara Malaysia     Muat Turun
11 Borang Pertanyaan Baki Pinjaman Kenderaan Kod 53101 / Komputer 54501 Muat Turun Muat Turun  
12 SG10 - Borang Mengujud, Membatal Atau Meminda Butir-butir Pusat Pembayaran Muat Turun    
13 SG10 - Panduan Borang Mengujud, Membatal Atau Meminda Butir-butir Pusat Pembayaran Muat Turun    
14 SG13 - Borang Mengujud, Membatal Atau Meminda Butir-butir Elaun/Potongan/ "Payee Group" Muat Turun    
15 SG13 - Panduan Borang Mengujud, Membatal Atau Meminda Butir-butir Elaun/Potongan/ "Payee Group" Muat Turun    
16 SG20 - Borang Perubahan Gaji Muat Turun    
17 SG20 - Panduan Borang Perubahan Gaji Muat Turun    
18 Borang Permohonan Akses / Pembatalan Akses Sistem ePenyata Gaji dan eLaporan Muat Turun    
19 The eP2P Application’s User Manual Muat Turun    
20 Konfigurasi Komputer eSPKB Win 98/2000/XP Muat Turun    
21 Konfigurasi Komputer Pelanggan eTerimaan Win 98/2000/XP Muat Turun    
22 Konfigurasi Komputer Pelanggan Unicenter XP/Vista/Win 7 Muat Turun    
23 Konfigurasi Komputer eSPKB Vista/Win 7 Muat Turun    
24 Konfigurasi Komputer Pelanggan eTerimaan Vista/Win 7 Muat Turun    
25 JANM/PPO4 - Borang Permohonan Paparan Buletin di eSPKB Muat Turun    
26 Borang Aduan Cadangan Pelanggan Muat Turun    
27 Borang Pemohonan Menganjurkan Kursus Generik Kewangan oleh Kementerian / Jabatan Muat Turun   Muat Turun
28 Self-Assessment Saga Compliance Review (SASAR) Muat Turun Muat Turun  
29 Manual Pengguna Perkhidmatan Online AGHR-eP2P Muat Turun    
30 Manual AGHR_Admin Pejabat JANM Muat Turun    
31a Borang Permohonan Virtual Private Network (VPN) Jabatan Akauntan Negara Malaysia Muat Turun    
31b Borang Permohonan Penamatan Virtual Private Network (VPN) Jabatan Akauntan Negara Malaysia Muat Turun    
32 Borang SPS 2 - Permohonan Hasil Jualan/Dividen/Faedah Sekuriti Dibawah Seksyen 14/ 29/30 Akta
Perindustrian Sekuriti (Depositori Pusat) (Pindaan) (No.2) 1998
Muat Turun Muat Turun  
33 Borang Elaun Lebih Masa (ELM)     Muat Turun
34 Borang Permohonan Kenaikan Pangkat Secara Time-Based (TBK1 & TBK2) Bagi Kumpulan Pelaksana
Perakaunan JANM
Muat Turun    
35 Panduan Pendaftaran Pertama Kali Ke Sistem Bless - Kelulusan Baharu Dan Pembaharuan Kelulusan
Juruaudit Dan Penyelesai Syarikat
Muat Turun    
36 Panduan Permohonan Cetakan Semula Kelulusan Juruaudit Dan Penyelesai Syarikat Muat Turun    
37 Panduan Permohonan Kelulusan Baharu Juruaudit Syarikat Muat Turun    
38 Panduan Permohonan Pembaharuan Kelulusan Juruaudit Syarikat Muat Turun    
39 Borang Tapisan Keselamatan Kasar KPKK 11 Muat Turun Muat Turun  
40 Borang Perakuan Akta Rahsia Rasmi 1972 (Kakitangan Kerajaan) Muat Turun    
41 Borang Perakuan Akta Rahsia Rasmi 1972 (Bukan Kakitangan Kerajaan) Muat Turun    
42 Borang Permohonan Pertukaran Perkhidmatan Perakaunan Muat Turun    
43 Borang Permohonan Kad Pengenalan Jabatan di JANM Muat Turun Muat Turun  
44 Borang Permohonan Kenderaan Jabatan JANM Muat Turun    
45 Borang Permohonan Pas Keselamatan (Bangunan Perbendaharaan) Muat Turun    
46 Borang Permohonan Kursus Luar Negeri   Muat Turun  
47 Borang Permohonan Kursus Dalam Negeri   Muat Turun  
48 Borang Permohonan Akses/Pembatalan Akses Sistem eAPPS Muat Turun Muat Turun  
49 Borang & Panduan Pendaftaran Penamatan Pembekal   Muat Turun  
50 KEW.290E-01-PIN.1/18: Borang Permohonan Capaian Pengguna Dan Had Kuasa Pusat Tanggungjawab (PTJ) (Kemas kini pada 6/3/2023)     Muat Turun
51 KEW.290E-02-PIN.1/18: Borang Permohonan Capaian Pengguna Dan Had Kuasa Pejabat Perakaunan (AO)(Kemas kini pada 6/3/2023)     Muat Turun
52 KEW.290E-03-PIN.1/18: Borang Permohonan Capaian Pengguna Dan Had Kuasa Ibu Pejabat (HO)(Kemas kini pada 6/3/2023)     Muat Turun
53 Borang Permohonan Akses GFMAS dan eSPKB eTerimaan   Muat Turun  
54 Borang Permohonan Melakukan Pekerjaan Luar/ Kerja Sambilan Oleh Pegawai Awam Di Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM) Muat Turun Muat Turun  

Hubungi Kami

Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM)
Aras 1-8, Kompleks Kementerian Kewangan,
No. 1, Persiaran Perdana, Presint 2,
62594 Putrajaya.
    +603-8882 1000
    +603-8889 5821
    korporat[at]anm[dot]gov[dot]my

Waktu Urusan Kaunter JANM Putrajaya
Isnin - Khamis : 9.00 pagi - 4.00 petang
(Rehat : 1.00 tengah hari - 2.00 petang)
Jumaat : 9.00 pagi - 4.00 petang
(Rehat : 12.15 tengah hari - 2.45 petang)
Sabtu, Ahad & Cuti Umum : Tutup