SELAMAT DATANG KE PORTAL RASMI JANM

faq hubungi-kamiaduan   peta-laman
Perakaunan Sistem Perakaunan SAGA

Pelaksanaan Sistem Perakaunan Standard Bagi Agensi Kerajaan “Standard Accounting System For Government Agencies” (SAGA)

Mulai 1 April 2004, JANM merupakan agensi yang mengetuai dalam pelaksanaan projek perluasan SAGA setelah mengambil alih daripada MAMPU.

 • Senarai Agensi (BBP/BBN/PBT/MAIN) Yang Telah Mendapat Sijil Pematuhan SAGA

  BIL AGENSI TAHUN
  1 Lembaga Getah Malaysia (LGM) 2010
  2 Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM) 2010
  3 Majlis Pembangunan Wilayah dan Ekonomi Pantai Timur (ECERDC) 2011
  4 Universiti Sains Malaysia (USM) 2011
  5 Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN) 2012
  6 Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) 2012
  7 Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM) 2012
  8 Lembaga Promosi Kesihatan Malaysia (MYSIHAT) 2012
  9 Lembaga Pelabuhan Bintulu (LPB) 2013
  10 Perbadanan Labuan (PL) 2013
  11 Universiti Malaysia Pahang (UMP) 2013
  12 Institut Penyelidikan Jalan Raya Malaysia (MIROS) 2013
  13 Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah (KEDA) 2013
  14 Perbadanan Putrajaya (PPJ) 2013
  15 Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH) 2014
  16 Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan (KESEDAR) 2014
  17 Lembaga Pembangunan Langkawi (LADA) 2015
  18 Maktab Koperasi Malaysia (MKM) 2016
  19 Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang (SPPP) 2016
  20 Institut Penyelidikan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) 2016
  21 Lembaga Pelabuhan Johor (LPJ) 2016
  22 Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM) 2016
  23 Lembaga Tabung Haji (LTH) 2016
  24 Malaysian Pepper Board (MPB) 2016
  25 Malaysian Productivity Corporation (MPC) 2016
  26 Majlis Bandaraya Ipoh (MBI) 2016
  27 Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) 2016
  28 Lembaga Pelabuhan Kuantan (LPKTN) 2016
  29 Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) 2016
  30 Perbadanan Industri Kecil & Sederhana Malaysia (SMECorp) 2016
  31 Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia (MIDA) 2016
  32 Universiti Teknologi Malaysia (UiTM) 2016
  33 Majlis Daerah Kuala Langat (MDKL) 2016
  34 Universiti Tun Hussin Onn (UTHM) 2016
  35 Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) 2016
  36 Lembaga Tabung Angkatan Tentera (LTAT) 2016
  37 Lembaga Pelabuhan Klang (LPK) 2017
  38 Perbadanan Aset Keretapi (PAK) 2017
  39 Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (IYRES) 2017
  40 Universiti Sultan Zainal Abidin (Unisza) 2017
  41 Lembaga Koko Malaysia (LKM) 2017
  42 Lembaga Kemajuan MUDA (MADA) 2017
  43 Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM) 2017
  44 Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis (MAIPs) 2017
  45 Lembaga Air Perak (LAP) 2017
  46 Majlis Perbandaran Sepang (MP Sepang) 2017
  47 Lembaga Pembangunan Seni Visual Negara (LPSVN) 2017
  48 Lembaga Lebuhraya Malaysia (LLM) 2017
  49 Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia (LPNM) 2017
  50 Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (MTIB) 2017
  51 Majlis Perbandaran Seberang Perai (MPSP) 2017
  52 Majlis Agama Islam Negeri Sembilan (MAINS) 2017
  53 Universiti Putra Malaysia Serdang (UPMS) 2017
  54 Perbadanan Kemajuan Sisa Pepejal Dan Pembersihan Awam (SWCorp) 2017
  55 Majlis Sukan Wilayah Persekutuan (MSWP) 2017
  56 Universiti Teknologi Malaysia (UTM) 2017
  57 Akademi Sains Malaysia (ASM) 2017
  58 Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM) 2017
  59 Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB) 2017
  60 Lembaga Muzium Negeri Terengganu (LMNT) 2018
  61 Majlis Ugama Islam Dan Adat Resam Melayu Pahang (MUIP) 2018
  62 Majlis Sukan Negara Malaysia (MSN) 2018
  63 Suruhanjaya Tenaga (ST) 2018
  64 Majlis Perbandaran Selayang (MPS) 2018
  65 Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) 2018
  66 Majlis Agama Islam Negeri Kedah (MAIKH) 2018
  67 Lembaga Muzium Negeri Pulau Pinang (LMNPP) 2018
  68 Majlis Bandaraya Pulau Pinang (MBPP) 2018
  69 Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM) 2018
  70 Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyIPO) 2018
  71 Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE) 2018
  72 Majlis Daerah Kampar (MDKpr) 2018
  73 Majlis Agama Islam Dan Adat Melayu Terengganu (MAIDAM) 2019
  74 Universiti Malaysia Terengganu (UMT) 2019
  75 Yayasan Pembangunan Keluarga Terengganu (YPKT) 2019
  76 Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) 2019
  77 Universiti Malaysia Kelantan (UMK) 2019
  78 Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) 2019
  79 Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM) 2019
  80 Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia (PKKM) 2019
  81 Perbadanan Kemajuan Negeri, Negeri Sembilan (PKNNS) 2019
  82 Majlis Daerah Cameron Highlands (MDCH) 2019
  83 Majlis Daerah Tanjong Malim (MDTM) 2020
  84 Majlis Perbandaran Kemaman (MPK) 2020
  85 Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) 2020
  86 Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari Malaysia (SEDA) 2020
 • sys saga chart
  Bahagian Khidmat Perunding
  Jabatan Akauntan  Negara Malaysia
 • Surat Pekeliling Akauntan Negara Bilangan 3 Tahun 2018 ini dikeluarkan bertujuan memberi garis panduan pelaksanaan, pemantauan dan pematuhan SAGA kepada agensi kerajaan yang terdiri daripada Badan Berkanun Persekutuan (BBP), Badan Berkanun Negeri (BBN), Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) dan Majlis Agama Islam Negeri (MAIN).

    SPANM Bil. 3 Tahun 2018

Hubungi Kami

Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM)
Aras 1-8, Kompleks Kementerian Kewangan,
No. 1, Persiaran Perdana, Presint 2,
62594 Putrajaya.
    +603-8882 1000
    +603-8889 5821
    korporat[at]anm[dot]gov[dot]my

Waktu Urusan Kaunter JANM Putrajaya
Isnin - Khamis : 9.00 pagi - 4.00 petang
(Rehat : 1.00 tengah hari - 2.00 petang)
Jumaat : 9.00 pagi - 4.00 petang
(Rehat : 12.15 tengah hari - 2.45 petang)
Sabtu, Ahad & Cuti Umum : Tutup