faq hubungi-kamiaduan   peta-laman
Soalan Lazim Pemusatan Kursus Generik Kewangan

Apakah Kursus Generik Kewangan?

Kursus Generik Kewangan adalah kursus-kursus yang disenaraikan sebagai kursus generik yang dilaksanakan mengikut jumlah jam yang ditetapkan.

Apakah kursus yang disenaraikan sebagai Kursus Generik Kewangan?

Kursus-kursusnya ialah :

Bil Nama Kursus Jumlah Jam
1 Pengurusan Kewangan Sektor Awam 16
2 Pengurusan Perakaunan Sektor Awam 16
3 Sistem Belanjawan Negara 16
4 Pengurusan Perakaunan Terimaan Hasil Sektor Awam 16
5 Pengurusan Perakaunan Bayaran Sektor Awam 16
6 Prinsip dan Pengurusan Perolehan Kerajaan 16
7 Perakaunan Akaun Amanah, Deposit dan Panjar 16
8 Pengurusan Emolumen Sektor Awam 16
9 Pengurusan Elaun dan Kemudahan Sektor Awam 16
10 Pengurusan Aset Alih dan Stor Kerajaan 16
11 Prinsip dan Dasar Perakaunan Akruan 16
12 Pengenalan Kepada MPSAS 16
13 MPSAS – Persembahan Penyata Kewangan 16
14 MPSAS – Perakaunan Aset 16
15 MPSAS – Perakaunan Hasil 16
16 MPSAS – Perakaunan Belanja 16

Bolehkah jabatan / agensi meneruskan pelaksanaan kursus-kursus kewangan yang telah dirancang?

Jabatan / agensi boleh melaksanakan kursus-kursus kewangan yang telah dirancang dengan mengemukakan permohonan kepada IPN menggunakan Borang Permohonan Menganjurkan Kursus Generik Kewangan Oleh Kementerian / Jabatan.

Sekiranya jabatan / agensi menganjurkan kursus-kursus yang mengandungi hanya beberapa slot kewangan, perlukah jabatan / agensi mendapat kebenaran dari IPN?

Tidak perlu.

Bagaimanakah prosedur untuk mendapatkan tenaga pengajar kewangan dari IPN?

Pihak jabatan / agensi boleh mengemukakan permohonan berpandukan garis panduan yang telah ditetapkan.

Bilakah tarikh pemusatan kursus-kursus kewangan ini mula berkuatkuasa?

Tarikh kuatkuasa adalah mulai 29 Jun 2010 berdasarkan surat edaran dari Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam dengan rujukan fail JPA(S)(BPO)215/65 Klt.22(7) bertarikh 29 Jun 2010.

Hubungi Kami

Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM)
Aras 1-8, Kompleks Kementerian Kewangan,
No. 1, Persiaran Perdana, Presint 2,
62594 Putrajaya.
    +603-8882 1000
    +603-8889 5821
    korporat[at]anm[dot]gov[dot]my

Waktu Urusan Kaunter JANM Putrajaya
Isnin - Khamis : 9.00 pagi - 4.00 petang
(Rehat : 1.00 tengah hari - 2.00 petang)
Jumaat : 9.00 pagi - 4.00 petang
(Rehat : 12.15 tengah hari - 2.45 petang)
Sabtu, Ahad & Cuti Umum : Tutup